Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Інші спеціальності 016 спеціальна освіта Фахове тестове випробування Додатково Анатомія людини 2 курс 3 р.
фізичне виховання 5.01020101 6.010203 здоров’я людини Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
Інші спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія Фахове тестове випробування Додатково Анатомія людини 2 курс 3 р.
бібліотечна справа 5.02010201 6.020105 документознавство та інформаційна діяльність Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
народна художня творчість 5.02010401
діловодство 5.02010501
Інші спеціальності 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фахове тестове випробування Додатково Українська мова 2 курс 3 р.
правознавство 5.03040101 6.030401 правознавство Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
правоохоронна діяльність 5.03040102
Інші спеціальності 081 право Фахове тестове випробування Додатково Теорія держави і права 2 курс 3 р.
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030508 фінанси і кредит Фахове тестове випробування
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування Фахове тестове випробування Додатково Історія економіки та економічної думки
обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 6.050102 комп’ютерна інженерія Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності 123 комп’ютерна інженерія Фахове тестове випробування Додатково Математика 2 курс 3 р.
соціальна робота 5.13010101 6.130102 соціальна робота Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
протезне виробництво 5.13010102
Інші спеціальності 231 Фахове тестове випробування Додатково Педагогіка 2 курс 3 р.
готельне обслуговування 5.14010101 6.140103 туризм Фахове тестове випробування 3 курс 2 р.
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
Інші спеціальності 242 Фахове тестове випробування Додатково Українська мова 2 курс 3 р.


Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

Кiлькiсть переглядiв: 652