1. Дем'янюк Олександр Йосипович - зав. кафедри документознавства та інф. діяльності, доктор істор.наук.

2. Коць Михайло Онисимович - канд. психол. наук, доцент кафедри соц. роботи та гум. наук.

3. Рязанцев Олександр Євгенович - канд. юрид. наук, доцент кафедри права.

4. Євтух Олександр Олександрович - канд економ. наук, доцент кафедри економіки та підприємництва.

5. Герасимчук Галина Андріївна - канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії.

Кiлькiсть переглядiв: 351