ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та вступні іспити 1 серпня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року
17 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 8 серпня 2017 року
Строки проведення творчих конкурсів 28 липня – 7 серпня 2017 року 16 – 22 березня 2017 року
28 серпня – 4 вересня 2017 року
18 – 24 листопада 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 2 – 7 серпня 2017 року
Строки проведення співбесід 2 – 4 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 12 серпня 2017 року не пізніше
27 березня 2017 року
6 вересня 2017 року
27 листопада 2017 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2017 року не пізніше
30 березня 2017 року
8 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР кваліфікованого робітника
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду та складати вступні іспити 1 серпня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року
17 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 8 серпня 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 2 – 7 серпня 2017 року 16 – 22 березня 2017 року
28 серпня – 4 вересня 2017 року
18 – 24 листопада 2017 року
Строки проведення співбесід 2 – 4 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування 12 серпня 2017 року не пізніше 27 березня 2017 року
6 вересня 2017 року
27 листопада 2017 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2017 року не пізніше 30 березня 2017 року
8 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на освітній ступінь бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 14 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» до 18:00 20 липня 2017 року 22 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси до 18:00 26 липня 2017 року 25 серпня 2017 року
Строки проведення творчих конкурсів 17 – 26 липня 2017 року 23 – 28 серпня 2017 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 21 – 26 липня 2017 року 23 – 28 серпня 2017 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 години 1 серпня 2017 року 31 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12:00 години 15 серпня 2017 року 11 вересня 2017 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року
17 листопада 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року 14 – 21 березня 2017 року
26 – 30 серпня 2017 року
16 – 23 листопада 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2017 року 27 березня 2017 року
31 серпня 2017 року
27 листопада 2017 року
Терміни зарахування вступників 15 серпня 2017 року 30 березня 2017 року
11 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року

5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 6 березня 2017 року
14 серпня 2017 року
6 листопада 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2017 року 15 березня 2017 року
25 серпня 2017 року
17 листопада 2017 року
Строки проведення вступних випробувань 21 – 26 липня 2017 року 14 – 21 березня 2017 року
26 – 30 серпня 2017 року
16 – 23 листопада 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2017 року 27 березня 2017 року
31 серпня 2017 року
27 листопада 2017 року
Терміни зарахування вступників 15 серпня 2017 року 30 березня 2017 року
11 вересня 2017 року
30 листопада 2017 року
Кiлькiсть переглядiв: 578