Перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими проводиться підготовка фахівців і річна вартість навчання у 2017-2018 навчальному році у Луцькому інституті розвитку людини Університету "Україна"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(на основі повної середньої загальної освіти)

№ п/пГалузь знаньКод спеціаль
ності
Спеціаль
ність
Освітньо-кваліфіка
ційний рівень
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін навчанняВартість навчання за навчаль
ний рік (грн.)
Термін навчанняВартість навчання за навчаль
ний рік (грн.)
1233.1.45689
108 Право081Правомолодший спеціаліст3850036500

Освітній ступень "бакалавр"

№ п/пГалузь знаньКод спеціаль
ності
Спеціаль
ність
Освітньо-кваліфіка
ційний рівень
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін навчанняВартість навчання за навчальний рік (грн.)Термін навчанняВартість навчання за навчальний рік (грн.)
1233.1.45689
101 Освіта016Спеціальна освітабакалавр4950047500
222 Охорона здоров'я227Фізична терапія, ерготерапіябакалавр4950047500
302 Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справабакалавр41000047500
408 Право081Правобакалавр41250049000
507 Управління та адміністрування072Фінанси, банківська справа та страхуваннябакалавр41000047500
712 Інформаційні технології123Комп'ютерна інженеріябакалавр41000047500
823 Соціальна робота231Соціальна роботабакалавр41000047500
924 Сфера обслуговування242Туризмбакалавр41000047500


Освітній ступень "магістр"

№ п/пГалузь знаньКод спеціаль
ності
Спеціаль
ність
Освітньо-кваліфіка
ційний рівень
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Термін навчанняВартість навчання за навчальний рік (грн.)Термін навчанняВартість навчання за навчальний рік (грн.)
1233.1.45689
101 Освіта016Спеціальна освітамагістр1,5120001,50
222 Охорона здоров'я227Фізична терапія, ерготерапіямагістр1,5120001,50
302 Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справамагістр1,5120001,59500
408 Право081Правомагістр1,5154001,512600

*Вартість навчання вказана на рівні 2017-2018 навчального року і може бути змінена з урахуванням кон’юнктури ринку.

Кiлькiсть переглядiв: 982