Історія кафедри „Фінансів, банківської справи та страхування”Кафедра фінансів, банківської справи та страхування


30 серпня 2002 року відповідно до наказу № 16 а – А була створена кафедра маркетингу Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Згідно наказу № 31/32-К від 3 вересня 2012 року у зв’язку з реорганізацією організаційної структури кафедра маркетингу була перейменована у кафедру економіки та підприємництва.

Головною метою діяльності кафедри є забезпечення ринкових потреб господарського комплексу Волинської області у висококваліфікованих фахівців з маркетингу та фінансів і кредиту. Відповідно до поставленої мети на кафедрі розроблені стратегії підготовки фахівців. Суть стратегії полягає у послідовному формуванні у спеціалістів економічного мислення та свідомості у розвитку здатності до певного виду діяльності, у вмінні свої потреби співставляти з матеріальними можливостями, щодо вміння прогнозувати і бачити перспективу.

Рік за роком вдосконалюється навчальний процес: змінюється методика викладання, якісно поліпшуються лекційні заняття, вносяться корективи відповідно до змін ринкових відносин для підвищення практичної значимості контрольних і курсових робіт, активізується робота з підготовки навчальних посібників, монографій та різноманітних методичних матеріалів.

Підвищенню ефективності роботи кафедри сприяє її партнерство з спеціалізованими кафедрами інших вузів та інститутами регіональних досліджень. В цьому напрямку спрямовуються зусилля на поліпшення економічної, правової, екологічної підготовки студентів; розширення та підвищення ефективності використання активних методів навчання, посилення цільової орієнтації на практичну підготовку студентів, здійснення заходів з метою вдосконалення форм організації самостійної роботи.

В практику діяльності кафедри увійшла співпраця з провідними фахівцями інших вузів області та досвідченими спеціалістами підприємницьких структур регіону.

Одним з важливих компонентів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є наукова робота. Ії колектив проводить дослідження процесів регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації, що знаходить свою реалізацію у різноманітних проектах. Визначними подіями у роботі кафедри є проведення міжвузівських конференцій, круглих столів, науково-методичних семінарів, наукових досліджень.

Результати проведених досліджень проводять апробацію на міжнародних конференціях і семінарах, реалізуються в регіональних програмах та публікуються у відповідних наукових виданнях. До здійснення цих програм залучаються студенти, молоді науковці вузу, що дає їм можливість краще засвоїти проблеми ринкового розвитку регіону, почати реалізовувати свій потенціал, закріпитись на науковій ниві.

У практику діяльності кафедри увійшла співпраця із провідними фахівцями інших вишів області та досвідченими спеціалістами підприємницьких структур регіону. Зокрема, разом із Волинською обласною організацією Спілки економістів України та Луцьким гуманітарним університетом проведено конференцію «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки».

Відповідно до наказу №45/2-К від 01 вересня 2017 року у зв'язку з реорганізацією організаційної структури кафедру економіки та підприємництва було перейменовано у кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Визначними подіями у роботі кафедри стали організація та проведення міжвузівської конференції (2004 р.) та міжвузівського семінару (2009 р.). Значимим здобутком роботи наших науковців є видання 4 монографій.
Співробітники кафедри беруть активну участь у конференціях різного рівня: регіональних (Львів, Вінниця), всеукраїнських (Київ), міжнародних (Запоріжжя, Суми, Хмельницький, Харків)
Результати проведених досліджень публікуються у фахових наукових виданнях: збірниках наукових праць, наукових вісниках Сумського державного університету, Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки , Луцького національного технічного університету, Харківського та Полтавського національних технічних університетів.
Викладачі кафедри проводять виховну роботу зі студентами: відвідують театри, здійснюють екскурсії в музеї та галереї міста, туристичні поїздки до мальовничих місць нашої країни (Київ, Карпати, замки України).
Кафедра здійснює випуски за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр. Студенти і випускники працюють дистриб’юторами, фінансистами, провідними бухгалтерами, кредитними інспекторами, державними інспекторами, банківськими працівниками.
Найкращі випускники кафедри є провідними спеціалістами у сфері маркетингу та фінансів, вони обіймають керівні посади у державних і приватних підприємствах та установах.
Кiлькiсть переглядiв: 440