Освітньо-кваліфікаційний рівень та кваліфікація за дипломом: „бакалавр” – галузь знань 07 „Управління та адміністрування” напрям підготовки 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” – фахівець в галузі фінансів та торгівлі інспектор кредитний.

Перелік посад, які може обіймати випускник:

- Керівник фінансових підрозділів підприємства.

- Страховий агент.

- Інспектор податкової служби.

- Інспектор з експорту.

- Інспектор з контролю за цінами.

- Економіст з фінансової роботи.

- Фінансовий менеджер.

- Державний інспектор.

- Фахівець з біржових операцій.

- Кредитний інспектор.

- Фахівець з фінансово-економічної безпеки.

- Керівник фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів.

- Дилер та брокер із заставних фінансових операцій.

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

- Банківська система.

- Бюджетна система.

- Страхування.

- Податкова система.

- Фінанси підприємств.

- Фінансовий ринок.

- Інвестування.

Кiлькiсть переглядiв: 146