Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри: „Фінанси, банківська справа та страхування"

/Files/images/kafedra_ekonomki_ta_pdprimnitstva/1.jpg

Євтух Олександр Тихонович

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та срахування

Профіль у Google scholar

У 1975 р. закінчив Пермське вище командно-інженерне училище за спеціальністю „Літальні апарати і технологічне обладнання до них”.

У 1988 р. закінчив воєнно-політичну академію ім. Леніна і Жовтневої революції за спеціальністю „Військово-політична” та отримав кваліфікацію „офіцер з вищою воєнною освітою, викладач історії”.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему „Іпотечний механізм ефективного використання нерухомості” за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2004 р. отримав диплом професора кафедри фінансів підприємств і кредиту.

Євтух О.Т. є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з них: 6 монографій та 2 посібники з грифом МОН.

Члени кафедри

/Files/images/kafedra_ekonomki_ta_pdprimnitstva/2.jpg

Дацюк-Томчук Марія Богданівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Профіль у

У 2005 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю ”Маркетинг” та отримала кваліфікацію „економіст”.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування та розвиток політики збуту підприємств молокопродуктового підкомплексу”

за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. У 2014 році отримала диплом доцента кафедри економіки та підприємництва.

Дацюк-Томчук М.Б. є автором 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія.

/Files/images/kafedra_ekonomki_ta_pdprimnitstva/5.jpg

Гаврилюк Наталія Василівна

Викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Профіль у

У 2007 р. закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна” за спеціальністю ”Маркетинг” та отримала кваліфікацію „магістр з маркетингу”.

Гаврилюк Н.В. є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

/Files/images/kafedra_ekonomki_ta_pdprimnitstva/IMG_2284.JPG

Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Профіль у Google scholar

У 2002 р. закінчила Луцький державний технічний університет за спеціальністю ”Економіка підприємства” та отримала кваліфікацію „економіст”.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості” за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Ліповська-Маковецька Н.І. є автором 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія.

Кiлькiсть переглядiв: 332