Кафедра соціальної роботи

Кафедра створена 1 вересня 2007 року на основі відділення соціальної роботи, яке функціонувало при кафедрі гуманітарних та соціальних дисциплін з 1 лютого 2006 року.

Кафедра здійснила свій перший набір студентів у 2006 році за напрямом “Соціальна робота” у галузі “Соціологія” згідно наявної ліцензії.

Викладачі кафедри спрямовують свою наукову та методичну діяльність на гармонійне поєднання у підготовці фахівців теоретичного та практичного навчання. Вже з перших курсів студенти були задіяні та взяли активну участь у програмі технічної допомоги Європейського Союзу ТАСІС в Україні. Вони пройшли тренінг “Вступного курсу” й отримали відповідні сертифікати “Посилення регіональних соціальних служб”.

/Files/images/img_1135_0.jpgЗа результатами активної участі викладацького складу кафедри соціальної роботи у Проекті ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб» на кафедрі підготовлено два тренери, які пройшли «Тренінг для тренерів з підготовки працівників соціальної сфери» та займаються розробкою програм тренінгів для фахівців у сфері надання соціальних послуг.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів у наданні соціальних послуг. Налагоджена тісна співпраця з фахівцями та колегами з Волині, у тому числі Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, а також із Відкритим міжнародним університетом розвитку людини “Україна”, Рівненським інститутом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Школою соціальної роботи Києво-Могилянської академії, кафедрою соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, Вищою школою соціальної роботи і соціальної педагогіки “Attistiba” (м. Рига).

Навчально-виховний процес забезпечують кращі фахівці м. Луцька та м. Києва і Львова з соціології, економіки, соціальної роботи, соціальної психології, соціологічних досліджень.

Провідні державні установи, приватні фірми, організації та фонди забезпечують необхідні умови для фахівців з соціальної роботи щодо використання набутих знань у практичній діяльності. Базами практики кафедри соціальної роботи є Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, Притулок для дітей служби у справах дітей ОДА, Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Волинській області, Департамент соціальної політики Луцької міської ради, Луцький геріатричний пансіонат та низка інших державних та приватних установ.

Стратегічними завданнями, які висуває кафедра соціальної роботи у своїй діяльності, є:
- ознайомлення студентів із особливостями й технологіями організації та здійснення соціальної роботи в різних сферах суспільного життя (медицина, освіта, пенітенціарна система, система соціального захисту населення) та з різними групами населення (діти та молодь, сім'я, особи похилого віку, люди з особливими потребами, особи девіантної поведінки);
- виховання у студентів моральності та формування гуманістичних ідеалів та загальнолюдських цінностей, визначених в етичних засадах соціальної роботи;
- розвиток творчого мислення студентів, уміння професійно аналізувати й оцінювати соціальні явища, втілювати в життя соціальну політику держави, сприяти гармонізації людських стосунків;
- формування необхідних знань та умінь у галузі менеджменту соціальної роботи.

Викладачі кафедри щорічно проводять соціологічні опитування серед студентів-першокурсників щодо їх ставлення до обраної професії та пріоритети їх життєвих цілей.

/Files/images/G3X9AxJqizw.jpg

Серед студентів старших курсів традиційно проводиться соціологічне опитування про мотивацію в навчанні. За результатами цих соціологічних опитувань здійснюються наукові розвідки викладачів кафедри, проводяться дисертаційні дослідження.

Кафедра щороку організовує проведення міської благодійної акції «Від серця до серця», на яку запрошені представники організацій «Особлива дитина», УТОС, клубу жінок-інвалідів «Берегиня» і низки інших. На акції проводиться ярмарок-розпродаж виробів цих організацій, кошти від якого спрямовуються на благодійні цілі.

/Files/images/RYQ5ma0-.jpg

Викладачі кафедри соціальної роботи виступили з презентацією діяльності вузу щодо надання освітніх послуг людям із особливими потребами та запровадженням системи інклюзивного навчання на Круглому столі, присвяченому Міжнародному Дню інвалідів, який проводився в Обласній державній адміністрації.

Щорічно викладачі та студенти кафедри соціальної роботи разом із молодіжною організацією «Генерація успішної дії» м. Луцька відзначають День білої тростини – день людей із вадами зору. Мета акції – привернути увагу громадськості до проблем незрячих людей та встановити відносини довіри між людьми з вадами зору та студентами – майбутніми соціальними працівниками.

/Files/images/фото_8573.JPG

Традиційною стала участь студентів та викладачів кафедри соціальної роботи в інститутській акції «Ялинка дітям». Студенти не лише приносять подарунки дітям, але й беруть участь в організації святкових концертів у Навчально-виховному об’єднанні "Дошкільний заклад компенсуючого типу № 28", спеціальна загальноосвітня школа І ступеня для дітей із вадами слуху, Волинському центрі соціальної реабілітації для дітей інвалідів ДНЗ № 48, Волинській обласній асоціації дітей-інвалідів «Особлива дитина», Реабілітаційному центрі санаторію с. Дачне, Центрі реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя».

Кiлькiсть переглядiв: 407