КАФЕДРА ТУРИЗМУ
/Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy15.png

Кафедра туризму була створена в 2006 році. Її очолив кандидат наук, доцент В.К. Терлецький.

Кафедра здійснює такі форми діяльності:
 1. Підтримує регулярні зв’язки з колегами Познанської сільськогосподарської академії з обміну студентами і викладачами. Неодноразово викладачі кафедри і студенти стажувались у польських колег, переймаючи їхній досвід в організації агротуристичних господарств.
 2. Проводить щорічні виставки кращих робіт студентів за темою “Свій голос віддаю на захист природи”. Це всеукраїнська акція, метою якої є екологічне виховання молоді та прищеплення їй почуттів любові та відповідальності за стан рідної природи.
 3. Організовує щорічні науково-практичні конференції, в яких беруть участь науковці з усієї України, а також представники наукових шкіл зарубіжжя. Лише у 2006 році конференція за програмою збалансованого розвитку суспільства зібрала вчених України, Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини. Матеріали доповідей публікуються у збірниках наукових праць.
 4. Регулярно готує і надсилає на конкурси кращі студентські наукові роботи. Це дає можливість активізувати пізнавальну зацікавленість молоді і сформувати високий професійний рівень наших випускників.
 5. Виконує проектну документацію на реставрацію важливих культурно-історичних пам’яток Волині за замовленням місцевих архітектурних установ. Зокрема, в таких проектах брали участь студенти напряму А. Хіняєв і С. Подлєсков (проект реставрації парку меморіального заповідника “Садиба В’ячеслава Липинського” у селі Затурці Локачинського району), Т. Гриневич (проект реставрації заповідника “Луцький замок”).
 6. Готує і випускає серію тематичних краєзнавчих карт за тематиками туристичних ресурсів та екології рідного краю. Сотні комплектів таких карт безкоштовно розсилаються по школах Волинської області.
 7. Регулярно публікує навчальні посібники з дисциплін, які вивчаються студентами напряму: основи готельної справи, технологія ресторанної справи, основи екології, основи охорони праці, безпека життєдіяльності та ін.
 8. Успіхи викладацького колективу та студентів відзначаються в День туриста, який щорічно святкують у вересні.
 9. Координує педагогічну роботу з туристичними організаціями області, де студенти щорічно проходять виробничу практику і куди після навчання направляються на роботу. Вже тепер близько десятка наших випускників успішно працюють на цих підприємствах.
 10. Має трудові угоди з навчальними закладами області, зокрема, з Луцьким технікумом харчових технологій та Шацьким лісовим технікумом, Рівненським коледжем економіки та бізнесу. Учні цих навчальних закладів мають можливість після завершення навчання продовжити освіту за напрямом підготовки “Туризм”.

Туризм – одна з наймолодших і найбільш перспективних для нашого краю спеціальностей.

Сучасний туризм – це, в першу чергу, підприємства сфери оздоровлення й відпочинку, транспортна інфраструктура, державні та громадські організації, що займаються туристичною діяльністю. І тут потрібна відповідна професійна підготовка.

/Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy13.png

Перший випуск спеціалістів з туризму (2008 р.)

Волинська область відзначається багатими рекреаційними ресурсами: різноманітним ландшафтом, лісами, мережею річок та озер, родовищами лікувально-торфових грязей, джерельною та мінеральною водою, цілющими рослинами. А хто не чув про унікальні Шацькі озера? Вони високо оцінені як лікувальний та туристичний потенціал області.

Волинська область має також вигідне географічне розташування на межі кількома сусідніми держави. Розвинена транспортна мережа з`єднує область не лише з усіма регіонами України, а й з Білорусією та Польщею. Тому туризм на Волині має велику перспективу розвою у ближчі роки.

Навчаючись у Луцькому інституті розвитку людини, студенти практикуються у надання спеціалізованих послуг туристам. Ці знання дозволять їм вільно орієнтуватись у професійних питаннях відпочинку й розваг, надання готельно-ресторанних послуг, транспортного та екскурсійного обслуговування. Ще під час навчання в інституті студенти отримають фахову кваліфікацію екскурсовода та екотуриста, що дає їм можливість успішно поєднувати навчання і професійну діяльність.

Освітньо-кваліфікаційна програма підготовки фахівців з туризму відповідає Державним освітнім стандартам України та затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Забезпечення навчального процесу здійснюють кращі провідні фахівці Луцька та Києва з економіки та туризму.

Кафедрою туризму налагоджено тісні зв’язки з зарубіжними навчальними закладами, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму, що важливо для набуття студентами досвіду організації туристичної діяльності за кордоном. Кращі підприємства, фірми та організації забезпечують необхідні умови для організації навчальних практик. Такі фахівці успішно знаходять роботу в численних туристичних агентствах, а також у сфері послуг для туристів (готелі, ресторани, санаторії тощо).

На першому курсі студенти проходять ознайомчу практику, на якій здобувають навички та вміння працювати на підприємствах туристичної індустрії. На старших курсах студенти мають змогу проходити практики на туристичних підприємствах Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської областей, а також у Республіці Польща, де здобувають практичних вмінь в організації туристичного бізнесу.

Студенти отримують уміння, знання і навички з таких економічних та спеціальних дисциплін: управління трудовими ресурсами; економіка туризму; менеджмент у туризмі; маркетинг у туризмі; туристична статистика; реклама в туризмі; інформатика і комп'ютерна техніка; міжнародний туризм; рекреалогія та рекреаційні комплекси; технологія туристичної діяльності; технологія ресторанної справи; туроперейтинг та ін.

Випускники спеціальності “Туризм” після закінчення навчання, отримуючи кваліфікацію спеціаліст з туризму, можуть займати посади:

Ø керівника державних або приватних туристичних організацій;

Ø керівника туристсько-рекреаційних комплексів;

Ø спеціаліста служби маркетингу туристичних послуг та сфери обслуговування;

Ø фахівця санаторно-курортної справи;

Ø екскурсовода з вітчизняного та міжнародного туризму.

Вони повністю підготовлені для вирішення таких типових задач професійної діяльності:

- самостійно організовувати і проводити екскурсії, розробляти маршрути;

- комплексно досліджувати ринок туризму;

- здійснювати розрахунки основних економічних показників роботи туристичних організацій;

- розробляти системи інформаційного забезпечення туризму;

- аналізувати, оцінювати і здійснювати прогноз ефективності виробничої та комерційної діяльності туристичних фірм та організацій;

- досліджувати особливості і проблеми управління туристичними підприємствами;

- здійснювати коректування цілей і програм дій туристичних організацій.

Перелік посад, які може обіймати випускник:

 • менеджер з туризму;
 • менеджер у готельному господарстві;
 • менеджер ресторану;
 • керівник туристичної групи;
 • керуючий туристичним агентством;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • туроператор;
 • гід-країнознавець в’їзного туризму;
 • консультант з туризму в органах місцевого самоврядування;
 • інспектор із туризму;
 • інструктор-методист із туризму;
 • методист із рекреаційної діяльності;
 • керівник туристичних організацій;
 • керівник служб туристично-рекреаційних комплексів;
 • спеціаліст служби маркетингу туристичних послуг та сфери обслуговування;
 • екскурсовод із вітчизняного та міжнародного туризму;
 • керівник функціональних підрозділів і служб туристсько-рекреаційних комплексів;
 • фахівець санаторно-курортної справи.

До їхніх професійних задач належить:

 • самостійно готувати та проводити екскурсію;
 • розробляти маршрути;
 • комплексно досліджувати ринок туризму;
 • розраховувати основні економічні показники туристичних організацій;
 • розробляти системи інформаційного забезпечення туризму;
 • аналізувати, оцінювати і давати прогноз ефективності виробничої та комерційної діяльності туристичних фірм та організацій;
 • досліджувати особливості і проблеми управління туристичними підприємствами.

Випускники

Наші випускники працюють у готельному комплексі “Альтаміра”, туристичних агенціях “Манолія”, “Оазис”, “Всюду Буду”, “Релакс-Тур”, “Світ подорожей”, “Центр”, “Прем’єр-тур”, “Караван” (м. Червоноград) та інших.

/Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy14.png /Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy02.png
Парфєтєва Алла
Отримала диплом із відзнакою.
Менеджер туристичного агенства "Всюду Буду"
Свиридова Вікторія
Отримала диплом із відзнакою.
Екскурсовод, м. Рівне
/Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy03.png /Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy04.png
Мельник Тетяна
Приватний підприємец туристичної діяльності,
м. Нововолинськ
Конончук Лідія
Менеджер туристичного агентства “Караван”,
м. Червоноград
/Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy05.png /Files/images/kafedra_turizmu/kaf_tyruzmy06.png
Черкавська Ольга
Директор туристичного агентства “Релакс-тур”
Гурко Микола
Екскурсовод
Кiлькiсть переглядiв: 685