Конференція Чернігів 4-5 травня 2017

/Files/images/bundak/naukova_robota/konferentsya_cherngv_4-5_travnya_2017_/1.jpg /Files/images/bundak/naukova_robota/konferentsya_cherngv_4-5_travnya_2017_/2.jpg

Запрошуємо прийняти участь у конференції/Files/images/bundak/naukova_robota/zaproshumo_priynyati_uchast_u_konferents/1.jpg /Files/images/bundak/naukova_robota/zaproshumo_priynyati_uchast_u_konferents/2.jpg

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

/Files/images/bundak/naukova_robota/vseukranska_naukovo-praktichna_konferentsya/1.jpg /Files/images/bundak/naukova_robota/vseukranska_naukovo-praktichna_konferentsya/2.jpg
/Files/images/bundak/naukova_robota/vseukranska_naukovo-praktichna_konferentsya/3.jpg

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ

АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

АФРИКАНСЬКА РАДА В УКРАЇНІ

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ

Інформаційне повідомлення

VI Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»

IІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ»

Конференція відбудеться 29 листопада 2016 року

через систему відеоконференцзв’язку

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНА ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» та IІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ»

Планується робота за такими напрямами:

1. Стан, проблеми та перспективирозвиткунеперервної освіти в Україні та світі.

2. Інклюзія як соціальна технологія та освітня інновація.

3. Освіта і наука для сталого розвитку

4. Неформальна освіта дорослих в Україні та за кордоном.

Робочі мови конференції: українська, англійська

Організаційний комітет:

Андрущенко В.П., академік Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Президент асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – голова організаційного комітету;

Сергієнко В.П., академік АНВО України, заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, в.о. декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – перший заступник голови організаційного комітету;

Дейнега І.І., кандидат історичних наук, доцент, заступник декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова - заступник голови організаційного комітету;

Корець М.С., доктор педагогічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Торбін Г.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Войцех Валат, доктор педагогічних наук, професор, віце-ректор Жешовського університету (Польща);

Вікторія Собчик, доктор природничих наук, Краківська гірничо-металургійна академія Університету науки і технології (Польща);

Мірослав Храска, доктор технічних наук, Університет Палацького в м. Оломоуці (Чеська республіка);

Смірнова-Трибульська Є.М., доктор педагогічних наук, професор, Сілезський університет у м. Катовіце ( Польща);

Шестітко І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки Білоруського державного університету імені Максима Танка;

Сісей Мухамед, президент громадської організації «Африканська Рада в Україні»;

Ісса Шадіо Діалло, віце-президент громадської організації «Африканська Рада в Україні»;

Тимохін В.В., кандидат хімічних наук, доцент кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Ніколаєв К.Д., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова;

Марченко Н.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – секретар організаційного комітету.

Програмний комітет:

Рідей Н.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – співголова програмного комітету;

Войтович І.С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань, директор Центру моніторингу якості освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – співголова програмного комітету;

Гузій Н.В.,доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Дікова-Фаворська О.М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Уліщенко В.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих, заступник декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Нестеренко Г.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університетуіменіМ.П. Драгоманова;

Кашина Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – секретар програмного комітету;

Коломоєць Г.А., завідувач сектору Інституту модернізації змісту освіти МОН України;

Гущина Н.І, начальник відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих Інституту модернізації змісту освіти МОН України;

Ребрина А. А., доцент Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

Галицький О.В., викладачкафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університетуіменіМ.П. Драгоманова.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 20 листопада 2016 року:

– заповнити on-line заявку на участь у конференції на сайті факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації. – Режим доступу: http://www.fppk.npu.edu.ua;

– тези доповіді обсягом 2-3 сторінки просимо надсилати на e-mail: n.marchenko@npu.edu.ua (з поміткою в темі листа «Тези»);

– наукову статтю обсягом 10-12 сторінок, оформлену відповідно до вимог, надіслати на електронну пошту редакційних відділів. Вимоги до публікацій статей, тез та контакти редакцій можна переглянути за посиланням:

– «Наукові записки» Національного педагогічного університету іменіМ.П.Драгоманова (фахове видання ВАК (бюлетень №4 – «Педагогічні науки»). – Режим доступу: https://goo.gl/zB7lIl.

· Збірник наукових праць «Нові технології навчання» Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.– Режим доступу: https://goo.gl/kS63Pk.

· Збірка тез «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації». – Режим доступу: http://www.fppk.npu.edu.ua.

– надіслати презентацію або відео для виступу (для учасників, які під час реєстрації вибрали «взяти участь у конференції в ролі доповідача») на e-mail: o.v.galutskyi@npu.edu.ua (з поміткою в темі листа «Виступ»).

Контактні особи:

Галицький Олександр Вадимович, викладач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тел. (093) 8144480

Коломоєць Галина Анатоліївна, завідувач сектору Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України,тел. (097) 8423267

Ветраченко Тетяна Миколаївна, Меркулова Тетяна Степанівна, відповідальні особи за добір статей до «Наукових записок» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тел.: (044) 2393085

Кашина Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, тел. (044) 2352427

Марченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, тел. (044) 2352427; (097) 5700491

ХІІIВсеукраїнська наукова конференція

студентів і молодих вчених

«Молодь: освіта, наука, духовність»

12 - 14 квітня 2016 року

м. Київ

/Files/images/0707_pravila_priyomu/123.jpg /Files/images/0707_pravila_priyomu/2.jpg

/Files/images/0707_pravila_priyomu/3.jpg /Files/images/0707_pravila_priyomu/4.jpg /Files/images/0707_pravila_priyomu/5.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 955

Коментарi

  • delmetnlh

    2017-06-20 19:41:31

    Привет друзья! [url=https://delmet.by/][img]http://img10.lostpic.net/2016/10/01/8a4fcb1ec4bdc8ad26f35666dc40216c.png[/img][/url] ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери. Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их. Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости...

  • Patriotmmk

    2017-04-11 21:11:33

    Добрый день друзья[url=http://sfilm.by/]![/url] Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=http://sfilm.by]Защитные плёнки[/url] ,[url=http://sfilm.by]архитектурные плёнки[/url],[url=http://sfilm.by]декоративные плёнки[/url],[url=http://sfilm.by]автомобильные плёнки[/url] и [url=http://sfilm.by]противопожарные плёнки[/url]. Более подробная информация размещена на нашем [url=http://sfilm...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.