СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Галузь знань 22 Охорона здоров'я

Спеціальність 227 Фізична реабілітація

Спеціалізація: Фізична реабілітація

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Магістр – магістр із фізичної реабілітації.
 • Спеціаліст – спеціаліст з фізичної реабілітації, реабілітолог, вчитель фізичного виховання.
 • Бакалавр – фахівець з фізичної реабілітації

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

фахівець з фізичної реабілітації

інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури

медична сестра з масажу;

вчитель фізичної культури;

викладач фізичного виховання

• інструктор фізичної культури в дошкільному закладі;

• вчитель (викладач) фізичного виховання у школі, училищі, вищому закладі освіти;

• керівник фізичної підготовки у збройних (силових) формуваннях;

• організатор (керівник, інструктор) туристичної роботи і рекреації

• методист з фізичної культури;

• інструктор (організатор) оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;

• фахівець з експлуатації спортивних споруд;

• працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;

• працівник спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів;

• інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури;

• реабілітолог;

• інструктор (методист) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: Адаптивне фізичне виховання

 • Магістр – магістр з адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації.
 • Спеціаліст – спеціаліст з фізичної реабілітації, реабілітолог, вчитель фізичного виховання.
 • Бакалавр – вчитель з адаптивного фізичного виховання , реабілітолог

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

фахівець з фізичної реабілітації

інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури

медична сестра з масажу;

вчитель фізичної культури;

викладач фізичного виховання

• інструктор фізичної культури в дошкільному закладі;

• вчитель (викладач) фізичного виховання у школі, училищі, вищому закладі освіти;

• керівник фізичної підготовки у збройних (силових) формуваннях;

• організатор (керівник, інструктор) туристичної роботи і рекреації

• методист з фізичної культури;

• інструктор (організатор) оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;

• фахівець з експлуатації спортивних споруд;

• працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;

• працівник спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів;

• інструктор (методист) з лікувальної фізичної культури;

• реабілітолог;

• інструктор (методист) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

Галузь знань 012 Інформаційні технології

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціалізація: Системне адміністрування

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Спеціаліст – інженер з комп’ютерних систем.
 • Бакалавр – фахівець з комп’ютерних систем.

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

 • технік обчислювального центру;
 • технік-конструктор (електроніка);
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • інженер автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з програмного забезпечення; програміст прикладний;
 • інженер-системотехнік;
 • інженер з комп’ютерних систем
 • тощо.

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Спеціалізація: Господарсько-правова діяльність


Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Магістр – магістр з права.
 • Спеціаліст – спеціаліст-юрист.
 • Бакалавр – бакалавр з права.
 • Молодший спеціаліст (бакалавр) – юрист.

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

 • юрисконсульт підприємства,організації або установи;
 • судді місцевого, господарського, адміністративного судів;
 • помічник прокурора;
 • слідчий районної чи військової прокуратур;
 • нотаріус;
 • спеціаліст державної служби;
 • інспектор внутрішньої служби та ін.

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Магістр – магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур, документно-іформаційної системи і ресурсів.
 • Бакалавр – бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес - структур.

Основні посади згідно з класифікатором професій:

 • документознавець, інженер з науково-технічної інформації,
 • прес-секретар, керівник прес-служби,
 • архівіст, архіваріус, завідувач архіву,
 • секретар адміністративних органів, асистент керівника, референт, помічник керівника підприємства, установи, організації, організаційний секретар,
 • керівник адміністративного підрозділу,
 • працівник апарату місцевих органів державної влади,
 • керівник відділу кадрів і трудових відносин, інспектор з кадрів, організатор персоналу, менеджер із управління персоналом,
 • організатор діловодства, діловод,
 • завідувач канцелярії, загального відділу, департаменту документаційного забезпечення управління,
 • керуючий справами; інспектор з контролю за виконанням доручень,
 • фахівець із зв’язків з громадськістю (PR) та пресою,
 • керуючий агентством (інформаційного спрямування),
 • інформаційний аналітик,
 • аналітик комунікацій; аналітик систем,
 • науковий співробітник (інформаційна аналітика),
 • адміністративний помічник,
 • державний реєстратор,
 • інспектор з організації захисту секретної інформації,
 • аналітик консолідованої інформації;
 • працівник телебачення та радіомовлення;
 • анотатор та референт;
 • працівник видавництв;
 • бібліотекар та бібліограф;

Галузь знань 24 Сфера послуг

Спеціальність 242 Туризм

Спеціалізація: Туризм, організація туристичного бізнесу

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Бакалавр – менеджер з туризму.

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

 • керівник державних або приватних туристичних організацій;
 • керівник функціональних підрозділів і служб туристично-рекреаційних комплексів;
 • спеціаліст з маркетингу туристичних послуг та сфери обслуговування;
 • фахівець санаторно-курортної справи;
 • екскурсовод з вітчизняного та міжнародного туризму;
 • менеджер з туризму;
 • менеджер готельного господарства;
 • менеджер ресторанного господарства;
 • керівник туристичної групи;
 • керівник туристичними агенствами;
 • тощо.

Галузь знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Спеціалізація: Управління міжнародними соціальними проектами і програмами

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Бакалавр – бакалавр з соціальної роботи.

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

 • соціальний працівник;
 • соціальний інспектор,
 • фахівець з вирішення конфліктів,
 • асистент вихователя соціально по роботі з дітьми-інвалідами,
 • фахівець з організації дозвілля.
 • фахівець з найму робочої сили,
 • інспектор з виплати пенсій,
 • інспектор з призначення пенсій,
 • інспектор із соціальної допомоги.

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси підприємств

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Бакалавр – бакалавр у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

 • інспектор податкової служби;
 • інспектор з експорту;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • економіст із фінансової роботи;
 • фінансовий менеджер;
 • бухгалтер та касир-експерт, касир у банках;
 • статистик-обліковець;
 • консультант із ефективності підприємства та ін.
 • керівником фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів;
 • державним інспектором;
 • фахівцем з біржових операцій;
 • фахівцем з фінансово-економічної безпеки;
 • керівник або заступник керівника економічного управління;
 • керівник або заступник керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку;
 • спеціаліст управління платіжних карток;
 • спеціаліст-економіст валютного відділу;
 • спеціаліст кредитного відділу;
 • фахівець сектору залучення клієнтів;
 • економіст спеціалізованих кредитно-фінансових установ;
 • старший касир, контролер-касир;
 • науковий співробітник;
 • викладач.

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Спеціальність 7.03050701 Маркетинг

Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікація за дипломом:

 • Спеціаліст – спеціаліст з маркетингу.

Основні посади згідно класифікатора спеціальностей:

1. Керівниками з логістики та збуту (директор з маркетингу, комерційний директор, директор з матеріально-технічного постачання).

2. Фахівцями на таких посадах:

 • економіст зі збуту;
 • економіст із ціноутворення;
 • рекламіст;
 • фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку;
 • брокер;
 • дилер;
 • товарознавець;
 • рекламний агент та інші.
 • консультант з ефективності підприємства;
 • консультант з маркетингу;
 • маркетолог на підприємствах будь-якої спеціалізації та видів діяльності;
 • менеджер рекламного агентства;
 • керівник служби, відділу маркетингу, кон’юнктури ринку, маркетингових досліджень, реклами.
Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.