Повернутися до звичайного режиму

Студентське самоврядування

Луцького інституту розвитку людини

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

/Files/images/2132.jpg

Студентське самоврядування – це частина громадського самоврядування Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», яке дає право і можливість студентам вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Діяльність органів Студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної позиції.

Метою діяльності Студентського самоврядування є:

- сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника;

- удосконалення навчального процесу, підвищення його якості;

- забезпечення виховання духовності та культури студентів;

- сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління.

Основними завданнями діяльності органів Студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів Інституту, зокрема стосовно організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення виконання студентами академії своїх обов'язків як громадян і студентів;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- залучення студентів до науково-дослідної роботи;

- вирішення питань заохочення, преміювання студентів тощо;

- сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

- репрезентація студентства у керівних і дорадчих органах Інституту, органах влади і управління міста, області, України;

- координація своєї діяльності з деканатами, структурними підрозділами Інституту, з викладачами, кураторами академічних груп;

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики України;

- забезпечення інформаційної, соціально-психологічної допомоги студентам з особливими потребами;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

- участь у вирішенні питань міжнародного співробітництва та обміну студентами;

- залучення студентів у вільний від навчання час до трудової діяльності, а саме, участь у громадських роботах щодо благоустрою території міста, інституту,

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- участь в організації культурно-масових і мистецьких заходів;

- участь в організації спортивних заходів;

- співпраця з кураторами академічних груп, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів Інституту;

- пропаганда серед студентів здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню ними правопорушень.

Кiлькiсть переглядiв: 587